Gospelgudstjeneste i UngK, dd.: Prædiken/reflektion

Tekst: Barnekår i stedet for trællekår

Så længe en arving ikke er myndig, er han som en slave. Hans ejerskab er underlagt formyndere, så selvom han i virkeligheden ejer det hele, har han ikke større ret over dette end en slave. Først når han når den myndighedsalder, hans far har fastsat i sit testamente, bliver retten til at forvalte arven hans. På samme måde med os: før vi blev myndige, var vi slaver for verdens magter. Men da tiden var inde, sendte Gud sin søn. Han blev født af en kvinde og var derfor under loven, ligesom vi er det. Men han var under loven for, at han kunne købe os fri af loven så, at vi skulle få barnekår. Gud sender sin søns ånd ind i vores hjerter, fordi vi er børn, og med den råber vi: abba, far! til Gud. Derfor er vi ikke længere slaver men børn og som børn Guds arvinger.

Gal 4,1-7

Hvad er frelse for mig? Hvad betyder det for mig?

Da jeg begyndte at reflektere over temaet til gudstjenesten i dag – slave og fri – kunne jeg ikke lade være med at studse over, at vi er afhængige af ydre omstændigheder for at vi selv kan være fri. Vi er afhængige – for at være frie. Frie fra slaveri.

Tager man blot fat i ordet: frelst. Sprogligt kommer det fra fri hals. Det kommer fra engang i vikingetiden, hvor slaverne havde en jernring om deres hals, og når denne ring blev taget af deres hals betød det, at de var frigivet fra slaveriet; deres hals var bogstaveligt talt fri – de var frelst! Men for at blive frigivet var der nogen, der skulle frigive dem; altså var deres helt bogstavelige frelse afhængige af, at der var nogen, der tog jernringen af deres hals.

I teksten, der lige er blevet læst op, kan man også forstå, at Jesus også var underlagt den lokale lovgivning og de menneskelige vilkår (eks. de fysiske love og begrænsninger, som vi har som mennesker). Gud sendte Jesus, så vi kunne blive frie, så vi kunne få barnekår fremfor trællekår – så vi kunne blive Guds børn fremfor slaver. Men for at det kunne ske, måtte Han gøre noget: Han sendte os Jesus.

Det ligger i god forlængelse af, hvad frelse er for mig. Det er forståelsen og erkendelsen af, at jeg ikke er perfekt, at jeg ikke kan se mig fri for at være ulydig eller for at synde imod Gud og hans værk. At jeg ender i situationer, hvor jeg har brug for tilgivelse fra en anden. På trods af, at jeg er blevet velsignet med en fri vilje, er det ikke mig, der lægger de overordnede planer eller laver de guddommelige love og regler. For at blive befriet for det, som jeg ikke selv kan gøre mig fri af, er der andre, der må træde til og hjælpe mig.

Afhængighed behøver ikke nødvendigvis at være noget negativt. Man kan selvfølgelig være underlagt en negativ eller ukonstruktiv afhængighed, et misbrug, af forskellige ting, og alt afhængigt af, hvor skidt det står til, kan man gå hen og blive slavebundet af misbruget. Man kan komme til at handle uhensigtsmæssigt overfor sine omgivelser, om det så er på grund af abstinenser eller om det er på vejen til det næste fix.

Dog kan der også være en mere konstruktiv afhængighed; afhængigheden af mennesker eller omstændigheder, der er udenfor ens kontrol, men alligevel hjælper til, at man kommer ud af svære situationer – lige meget hvad den situation er. Det kan være at komme ud af et misbrug. Det kan være sygdom, hvor man har brug for et klogt hoved – en læge eller en psykiater – til at diagnosticere sygdommen og vide, hvordan sygdommen skal behandles. Måske skal der medicin til, måske ikke. Måske er det en brækket knogle, der skal sættes på plads og holdes på plads af gips. Måske skal der ekstra støtte til i form af krykker, en slynge, eller andet. Når der er nogen, der har hjulpet til at få det til at gå i orden, kan man fortsætte ud i verden og leve et liv, der er mere konstruktivt end hvis sygdommen eller de invaliderende fysiske skavanker ikke var kommet i orden.

Frelse for mig er, at jeg har noget – eller nogen – at hægte mig op på, at støtte mig til, at være afhængig af, særligt i svære situationer. At jeg aldrig er alene. Jeg er kun et menneske og har mine begrænsninger derefter. Derfor er jeg lettet over ikke kun at være afhængig af mig selv og min egen fri vilje. Selvom jeg gerne ville, kan jeg ikke lappe mig selv sammen på højere kirurgisk eller psykiatrisk niveau. Selvom jeg gerne ville have den, har jeg ikke autoritet til at lukke mig selv eller andre ind i Paradis; jeg kan kun gøre mit bedste for at opføre mig ordentligt og tro på det bedste igennem livet – derudover er jeg afhængig af Gud og Hans kærlighed til sine børn.

Der er en historie der illustrerer det godt; I har måske hørt den før:
I en drøm gik en mand en tur med Gud på stranden, efterladende sig hvert sit sæt fodspor. Henover himlen viste der sig forskellige scener og situationer fra mandens liv. På et tidspunkt vender manden sig om og ser, at der kun er ét sæt fodspor hvor de allersværeste situationer har vist sig. Manden troede, at det var hans egne, hvilket bekymrede ham og fik ham til at spørge: ”Gud, jeg troede, at du ville være med mig hele vejen – igennem resten af livet. Men jeg kan kun se ét sæt fodspor på de tidspunkter, hvor jeg havde det allersværest. Jeg kunne ikke fornemme dig, jeg vidste ikke, hvor du var. Hvorfor lod du mig være alene?”
Gud svarede: ”Mit barn! Jeg elsker dig og ville aldrig forlade dig. I de stunder, hvor du kun ser ét sæt fodspor er de stunder, hvor jeg bar dig!”

Amen.

Advertisements
Tagged with: , , , , , ,
Posted in Dansk, Sermons etc., UngK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Follow Freya's Halls on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

You can also follow me on Twitter and Instagram; I'm on both as @freyanaja.

Join 275 other followers

Currently Reading…

Just finished!Harry Potter and the Half-Blood Prince, narrated by Stephen Fry.

(Clicking on the image will bring you to Amazon; buying anything while there won’t cost you anything extra, but will give me a li’l something to sustain my blogging.)

%d bloggers like this: