Livet i en skolepraktik

I den (tilsyneladende) evige proces det er at skulle finde en ordinær elevplads (se Fakta nedenfor), havde vi for noget tid siden besøg af Dennis fra HK. Han er under omstændighederne et næsten lidt for kendt ansigt efterhånden, men stadigvæk et af de mennesker, der gør det dét værd at gentage mødet med ham og hans oplæg. Noget af det, han denne gang opfordrede os til at gøre, er at oprette en blog og skrive om, hvordan det er at være en skolepraktik.

For mig lyder det faktisk ikke som en hel dårlig idé. Jeg har jo alligevel oprettet nærværende blog for at kunne vise min professionelle kunnen – og oven i det har skolepraktikker det med at have et dårligt ry. Så jeg har besluttet at prøve at beskrive mine oplevelser og erfaringer med livet som kontorelev i Aarhus Business Colleges skolepraktik over flere indlæg her på siden. Ud over, at jeg viser mig selv og min kunne frem, kunne det måske også hjælpe til at give et bedre og mere nuanceret indblik i hvad, hvordan og hvorledes en skolepraktik egentlig er.

Til at starte med vil jeg give nogle fakta. Senere vil jeg gerne fortælle mere om min egen oplevelse af tingene, men det bliver i det næste indlæg.

Fakta
En skolepraktik er for de elever på erhvervsuddannelserne, der har gennemført et grundforløb, men ikke har kunne finde en såkaldt ordinær elevplads, altså en elevplads i en virksomhed ude i “den virkelige verden”, så man kan gennemføre hovedforløbet på den uddannelse, man gerne vil tage. Ligesom i en ordinær elevplads veksles der mellem praktik og korte skoleophold.

En skolepraktik er enten simuleret eller tager sig af internt arbejde. I Praktikcentret på Aarhus Business College har jeg oplevet begge; de to handelsvirksomheder samt økonomiafdelingen arbejder i en simuleret virkelighed mens personaleafdelingen tager sig af det praktiske omkring eleverne og hverdagen og nogle få elever også tager sig af skolens interne og eksterne webshops. Dertil er der udlån og VFU, som jeg kommer ind på senere.

Mission
Skolepraktikkens mission er, at få eleverne ud i en ordinær elevplads så hurtigt som muligt.

Hvis eleven ikke når ud i en ordinær elevplads, har eleven mulighed for at afslutte sin uddannelse i Skolepraktikken. Eleven skal i dette tilfælde forlade stedet med en uddannelse i høj kvalitet.

Egnethed
For at være egnet til at være i en skolepraktik, skal man opfylde EMMA-kriterierne. Det går ud på, at man skal være

 • Egnet
  Altså at man opfylder adgangskravet til hovedforløbet (grundforløbet) og har kompetencerne og indstillingen til at gennemføre hovedforløbet.
 • Mobil geografisk
  Altså at man søger vidt og bredt i hele landet – og, om muligt, også i udlandet – og er villig til at flytte efter den ordinære elevstilling.
 • Mobil fagligt
  Altså at man ikke kun søger elevplads i én faglig retning. Som kontorelev betyder det for eksempel, at jeg ikke kun søger elevstillinger med speciale i generel administration, men også søger andre specialer – såsom offentlig administration, økonomi, lægesekretær, advokatsekretær mv.
 • Aktivt søgende
  Altså at man løbende søger ordinære elevstillinger mens man er i skolepraktikken.

Lønnen
I en skolepraktik får man ikke elevløn, men praktikydelse. Den er ikke på så meget mere end udeboende SU. Desværre – når nu vi er så tæt på nytår – kender jeg ikke til beløbet pr. 1. januar 2018, men kan oplyse følgende:

Månedlig ydelse Før skat Udbetalt
2016 7.154,- 6.003,-
2017 7.310,- 6.113,-

Og ja, det er det månedlige beløb!

Prøveperiode og modregning af tid
Som der er flere steder, er der en prøveperiode på tre måneder. I forhold til at være i en skolepraktik begynder virksomheder herefter at kunne modregne den tid, man har brugt i skolepraktikken, i uddannelsestiden ved ordinære elevstillinger.

Udlån, VFU mv.
Når man er i en skolepraktik, er der mulighed for at komme i udlån og i VFU.

Udlån går ud på, at man bliver lånt ud til en virksomhed i “den virkelige verden” og sidde i en periode. Dette må dog ikke være konkurrenceforvridende, så udlån sker kun til virksomheder, som alligevel ikke har midlerne til at aflønne elever og/eller medarbejdere inden for den branche, eleven uddannes/arbejder i. Her er eleven fortsat på praktikydelse og på kontrakt med skolepraktikken – men der skrives naturligvis også kontrakt mellem udlånsstedet, skolepraktikken og eleven, hvor de vigtige oplysninger indgår.

VFU står for virksomhedsforlagt undervisning. Her går det ud på, at en virksomhed kan få en elev ud i en prøveperiode for at se, om det er noget for dem at have en elev – og om en bestemt skolepraktikelev er noget for dem. For en periode er det stadig på praktikydelse og på kontrakten med skolepraktikken. Dette kan kun se i en bestemt periode inden der skal laves kontrakt og virksomheden selv skal betale elevens løn.

Arbejdstider
Som udgangspunkt arbejder man på fuld tid i en skolepraktik. Det vil sige, at hvis man har grund til at skulle arbejde på deltid, bliver praktikperioden forlænget, så man kan få det rigtige antal arbejdstimer til at blive uddannet i. Dette betyder også, at det kan være svært at skulle have arbejde ved siden af, hvis man for eksempel har familie eller sygdom, der gør, at der ikke er overskud til det.

Når man er i Praktikcentret på Aarhus Business College, er der indlagt ansøgningstid i arbejdstiden. Det har jeg ladet mig fortælle, at der ikke er i alle skolepraktikker.

Elever i udlån og VFU følger naturligvis arbejdsgangen i den virksomhed, de er i. Det kan også betyde, at de muligvis må skrive ansøgningerne i fritiden.

Ansøgninger
Som skrevet ovenfor, skal man ifølge EMMA-kriterierne være aktivt søgende. Når man er i Praktikcentret på Aarhus Business College, er der faste ansøgningstider indlagt i arbejdstiden. Når man er i udlån, er ansøgningstid enten i fritiden eller efter aftale med virksomheden.

Så vidt jeg har kunne søge mig frem til, er der fra Ministeriets side ikke fastsat et bestemt antal ansøgninger. På Aarhus Business College skal man dog søge alt, hvad man kan komme i nærheden af – dog mindst fire stillinger om ugen – og hvis der ikke er mere tilbage at søge, skal man fortsætte med at søge uopfordret. Ansøgningerne uploades på Elevplan, hvor al kommunikation imellem skole og hovedforløbselever foregår. Dertil er skolen begyndt at stramme reglerne, så man også skal uploade de afslag, der måtte komme.

Underlagt Ledelse, Regering, Folketing og Ministerium
Med Ministerium/Ministeriet mener jeg Undervisningsministeriet.

I en skolepraktik, der er en del af det offentlige uddannelsessystem, er man ikke bare direkte underlagt både institutionens og matriklens ledelse. Man er også underlagt alle de offentlige instanser, man kan forestille sig at have kontakt med på en uddannelsesinstitution.

Her tænker jeg, at det er en god idé at lade det glide over til mig selv, mine oplevelser, erfaringer og meninger. Jeg kan nemlig mærke, at det er her, at mine meningers mod begynder at træder frem i rampelyset.

Det vil jeg tage fat i i mit næste indlæg om emnet. Der er jo netop andre grunde til, at jeg oprettede min blog: at give udtryk for alt det, der ellers bare brændte inde i mit hoved! 🙂

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Dansk, First and Introductory Posts, Livet i en skolepraktik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Follow Freya's Halls on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 275 other followers

Currently Reading…

Just finished!

Cold Blooded
(Clicking on the Cold Blooded image above will bring you to Amazon; buying anything while there won’t cost you anything extra, but will give me a li’l something to sustain my blogging.)


Nulpunkt af Thomas Enger og Jørn Lier Horst - forside
Nulpunkt
(Danish translation)

%d bloggers like this: